เทคนิคการผลิตและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอน ( Video Production & Editing Technique) เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อออนไลน์ ( E-Learning & MOOC )

รายละเอียด »

การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย Adobe Indesign

รายละเอียด »