หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา,
นครปฐม ประเทศไทย, 73170
การเดินทางมายังหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่พักใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่พักใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดที่พักใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล PDF