หลักสูตรฝึกอบรม


วิทยากร

Cinque Terre

ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Cinque Terre

คุณมารุต คล่องแคล่ว

งานเทคโนโลยีการศึกษา
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Cinque Terre

คุณสุรศักดิ์ นามนัย

งานเทคโนโลยีการศึกษา
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศ