หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา,
นครปฐม ประเทศไทย, 73170
ติดต่อสอบถาม
Telephone: 0-2800-2680-5 ต่อ 4346 (คุณนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ) หรือ 4211 (คุณปรียะ ศิวกุลกำธร)
Email : nualprang.sud@mahidol.ac.th
การเดินทางมายังหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่พักใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล