วิธีการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 (กระแสรายวัน)


ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 (ออมทรัพย์)

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg พร้อมข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน มาที่

นางอัจฉราพร อัศเวศน์ e-mail : ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th เบอร์ตรง 02-441-9581 และ เบอร์มือถือ 086-034-8977 โทรสาร 0-2441-9580
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2680-5 ต่อ 4346

e-mail: nualprang.sud@mahidol.ac.th